Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หัวหน้าแผนกบัญชี


หัวหน้าแผนกบัญชี บริษัท สยามรัฐ จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ลักษณะการทำงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ลุกหนี้,เจ้าหนี้,สมุดรายวันทั่วไป, ทะเบียนทรัพย์สิน - ทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทจัดเก็บเข้าแฟ้ม - ตรวจสอบรายงาน ภาษีซื้อ ภาษีขาย,ภงด.3, ภงด.53, กรอกแบบ ภพ.30 - ตรวจสอบสินค้าคงเหลือสิ้นงวด,ตรวจนับวัตถุดิบวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป - ปรับปรุงรายการค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน - ปิดงบประจำเดือน, ประจำปี หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย - หญิง2.อายุ 30- 40 ปี3.การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป4.สามารถทำบัญชีทั้งระบบเพื่อปิดงบ5.เป็นผู้จัดทำบัญชี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางกอกน้อย,บางพลัด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ตรวจสุขภาพประจำปี - สวัสดิการเงินกู้ยืมพนักงาน - เงินฌาปณกิจกรณีพนักงาน บิดามารดา คู่สมรส บุตร - อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-435-2083-88 ต่อ 602]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


กรุงเทพมหานคร