Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีแยกประเภท (Asst.Accounting Manager)


ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีแยกประเภท (Asst.Accounting Manager) บริษัท ดีฟาร์ม ฟู้ดรีเทล จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีแยกประเภท (Asst.Accounting Manager) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 28000-30000 ลักษณะการทำงาน 1. จัดทำตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัท เปรียบเทียบกับการบันทึกบัญชีในระบบ 2. จัดทำตรวจสอบ รายละเอียดประกอบงบการเงิน 3. วิเคราะห์ผลแตกต่างของแต่ละบัญชีในระหว่างงวด เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายการบันทึกบัญชี เสนอรายการปรับปรุง (Variance Analysis) 4. ตรวจสอบรายงานแบบการยื่นภาษี ภงด., ภพ.30 จัดทำประมาณการกลางปี 5. ปิดงบการเงินประจำเดือน 6. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป2.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบัญชีภาษีอากรเป็นอย่างดี4. มีความอดทนรักในงานเอกสาร5.มีประสบการณ์การทำงานบัญชี GL อย่างน้อย 3 ปี6.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีทักษะในการสื่อที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นครปฐม สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี/ท่องเที่ยวต่างต่างประเทศ โอกาสในก้าวหน้าในสายอาชีพ เงินช่วยเหลือพนักงานครอบครัว เครื่องแบบพนักงาน โบนัสปีละ 2 ครั้ง/ปรับเงินเดือนประจำปี สวัสดิการบ้านพักพนักงานต่างจังหวัด ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กองทุนประกันสังคม/กองทุนทดแทน วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-136-7638-9]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงงานสรรหาบุคลากร ส่วนทรัพยากรมนุษย์ คุณณฐวัตร พงษ์สาริกิจ (โอ๊ต) เบอร์ผู้ติดต่อ 085-876-2279 อีเมล [email protected]


นครปฐม