Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หัวหน้าช่างแอร์/ช่างchiller/ผู้ช่วยช่างแอร์แยกส่วน/ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบอาคาร/ ช่างCHILLER จำนวน


หัวหน้าช่างแอร์/ช่างchiller/ผู้ช่วยช่างแอร์แยกส่วน/ เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบอาคาร/ ช่างCHILLER จำนวนมากด่วน..รับสมัคร ตำแหน่ง:หัวหน้าช่างแอร์ช่างchillerผู้ช่วยช่างแอร์แยกส่วนเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบอาคารช่างCHILLERจำนวนมากด่วน..รับสมัคร-หัวหน้าช่างแอร์ผู้ช่วยช่างแอร์แยกส่วนเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบอาคารรับจำนวนมาก-ช่างChiller:ดูแลระบบซ่อมบำรุงรักษาระบบChiller-หัวหน้าช่างระบบปรับอากาศ:ดูแลระบบซ่อมบำรุงรักษาระบบแอร์แยกส่วนปรับอากาศ,ไฟฟ้าสาขาอื่นๆ,ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์-เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงระบบอาคาร:รับผิดชอบการซ่อมบำรุงแอร์ไฟฟ้าประปาดับเพลิงบ่อบำบัดน้ำเสีย-ตำแหน่งหัวหน้าช่าง:ประสบการณ์ปีขึ้นไป-ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง:ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์-วิศวกรไฟฟ้า:ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์-โปรดแจ้งระบุตำแหน่งที่ต้องการมาพร้อมใบสมัครใกล้วงเวียนใหญ่กทม.กรุงเทพมหานครเงินเดือน,-,บาท(ตามวุฒิการศึกษา+ความสามารถ)ม.,ม.,ปวช.,ปวส.ช่างไฟฟ้าอายุ-ปีตำแหน่งหัวหน้าช่าง:ประสบการณ์ปีขึ้นไปตำแหน่งผู้ช่วยช่าง:ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์วิศวกรไฟฟ้า:ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มีความตั้งใจซื่อสัตย์ขยันอดทนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จบรรลุเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนดสามารถทำงานประจำที่สำนักงานใหญ่ทททรพ.ศิริราชได้ถ้าผ่านการอบรบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผ่านการอบรมระบบปรับอากาศจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษวิธีการสมัครรับสมัครผ่านทางJobThai.com(Click


กรุงเทพมหานคร