Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Sale Spec ฝ่ายขายวางสเปคสินค้า เน้นมีประสบการณ์


Sale Spec ฝ่ายขายวางสเปคสินค้า เน้นมีประสบการณ์ Sale Spec ฝ่ายขายวางสเปคสินค้า เน้นมีประสบการณ์ หน่วยงาน / องค์กร บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามตกลง หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด ลักษณะงาน .ดูแลร่วมวางแผน กลยุทธ์งานขาย .ดูแลทีมขายรับเป้าผลักดันยอดขายสินค้า .ติดต่อเข้าพบผู้ออกแบบ ผู้วางสเปค ลูกค้าโครงการต่างๆ เพื่อวางสเปคสินค้า ให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ เสนอขายนค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ .สามารถติดต่อประสานงานบริษัทออกแบบสถาปนิก Designer .มีทักษะการวางแผนงานที่ดี .มีรถยนต์ส่วนตัว .มีความขยัน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ .สร้างความสัมพันธ์กับบ.ผู้ออกแบบเจ้าของได้ดี .ใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้ในระดับดี .ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องเรียนรู้งานได้เร็ว .หากจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ .ทำงานเป็นทีมประสานงานได้ดี คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย,เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีขุึ้นไป.มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ด้านงานขายก่อสร้าง วัสดุตกแต่งให้กับโครงการ อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาปนิก ไม่น้อยกว่า ปี.หากมีประสบการณ์ในสายงานโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.สามารถทำงานวันเสาร์ได้ .มีความเชื่อมั่นในตัวเอง พร้อมลุยงานหนักท้าทาย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์.มีรถยนต์เป็นของตนเอง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม,โบนัสประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานLine ID. ทาง Email janenatedpceramic.com ติดต่อ - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด เลขที่ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร