Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่บัญชีแยกประเภท GL


เจ้าหน้าที่บัญชีแยกประเภท GL เจ้าหน้าที่บัญชีแยกประเภท GL หน่วยงาน / องค์กร บริษัท อัคร บ้านที่ดิน จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) อัตรา ระดับเงินเดือน (บาท) , - , หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ ลักษณะงาน ตรวจสอบความถูกต้องกระทบยอดบัญชีด้านรับ-จ่าย ผ่านระบบExpressกระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหมายเหตุประกอบงบการเงินด้านภาระผูกพ้น เพื่อตรวจสอบข้อมูล ดำเนินการแก้ไขการบันทึกบัญชีหากพบว่าไม่ถูกต้องบันทึกตรวจสอบการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินการตั้งรายการบันทึกบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ในระบบExpress คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย , หญิง.อายุ(ปี) - .ระดับการศึกษา ปริญญาตรี.ประสบการณ์(ปี) - .มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม เงินโบนัสตามผลงาน ประกันสังคม ตามข้อตกลงของบริษัท. กองทุนประกันสังคม . เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพบุคคลในครอบครัว (ยกเว้นพนักงานต่างชาติ) . เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพการเสียชีวิตของพนักงาน (ทั้งในนอกเวลางาน) . เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรสของพนักงาน . เงินช่วยเหลืองานอุปสมบห . กระเข้าเยี่ยมไข้พนักงาน (กรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ตั้งแต่ วันขึ้นไป) . ของขวัญค่าทำขวัญคลอดบุตร (ชาย / หญิง) . การจัดฝึกอบรม/ สัมมนา . ปรับเงินเดือนประจำปี . โบนัสประจำปี .สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม -- akralandandhouseโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงช่องทางไลน์เบอร์โทร ติดต่อ - สอบถาม บริษัท อัคร บ้านที่ดิน จำกัด / โครงการ เดอะมิราเคิลพสัส เพชรเกษม โครงการ แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร -- Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร