Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


พนักงานจัดดอกไม้


พนักงานจัดดอกไม้ พนักงานจัดดอกไม้ หน่วยงาน / องค์กร บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ์N/A หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวอื่นๆ ลักษณะงาน วางแผนเตรียมการจัดดอกไม้ออกแบบจัดดอกไม้เป็นรูปแบบต่าง ๆ ตกแต่ง สถานที่ ซุ้ม ห้องประชุม งานในโรงแรม คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.อายุไม่เกิน ปี.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.).ควรมีทักษะในการออกแบบ จัดดอกไม้ การดูแลรักษา. มีความสามารถในการจัดดอกไม้ได้หลากหลายสไตล์.เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ในการพัฒนารูปแบบการจัดดอกไม้.รักงานศิลปะ ใจเย็น มีความประณีต.มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการเลือกสรร วัสดุ อุปกรณ์ ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ที่จะนํามาประดับตกแต่งได้อย่างเหมาะสม.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางเขน,สายไหม จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม -อาหาร มื้อ -ยูนิฟอร์ม -สิทธิประกันสังคม -กองทุนเงินสะสม -กองทุนฌาปนกิจ -เบี้ยขยัน -งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี -โบนัสประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,,]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด (Maruay Garden Hotel) เลขที่ ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ต่อ ,, โทรสาร - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร