Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ขายเขตร้านค้าต่างจังหวัด (Sale)


เจ้าหน้าที่ขายเขตร้านค้าต่างจังหวัด (Sale) เจ้าหน้าที่ขายเขตร้านค้าต่างจังหวัด (Sale) หน่วยงาน / องค์กร บริษัท เจ.ซี.ซี. กรุ๊ป (J.C.C Group) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) พิจารณาตามประสบการณ์ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด ลักษณะงาน - วางแผนการขาย ควบคุมกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้า - วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำรายงานร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ - จัด นับ โชว์ ในสินค้าที่ดูแลทุกครั้งที่เข้าพบร้านค้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับลูกค้า โดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - ดูแลจัดการเอกสาร บัญชี ต่างๆ ของบริษัทฯ ในร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย ส่งข้อมูลการสั่งสินค้าเข้าบริษัทฯ - ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร .ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มี อายุ ปีขึ้นไป.การศึกษาระดับมัธยมปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสูงกว่า สาขาใดก็ได้ที่มีใจรักในการขาย.มีความกระตือรือร้นเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ชอบความท้าทายในการทำงาน.มีทักษะในการสื่อสารการนำเสนอข้อมูลที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี.มีรถยนต์ส่วนตัว ที่สามารถใช้ในการทำงานได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน ทุกจังหวัด สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม วัน-เวลาทำงาน ทำงาน วัน/สัปดาห์ (.-. น.) สวัสดิการ - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อนประจำปี - โบนัสประจำปี - สัมมนาประจำปีของบริษัท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมบริษัท http//www.jccthailand.com/ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ต่อ ]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เจ.ซี.ซี. กรุ๊ป (J.C.C Group) อาคาร เจ.ซี.ซี. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ( ปากซอย ) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ e-mail jccjccthailand.com ต่อ Email jjobthaiweb.com


รับทุกจังหวัด