Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ


เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ หน่วยงาน / องค์กร บริษัทเฮ้าส์แวร์ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) N/A หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ ลักษณะงาน ตรวจสอบวางแผนคุณภาพวัตถุดิบสินค้าอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านคุณภาพได้ตามตกลงเพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนดโดยลูกค้า ทางราชการตามมาตรฐานทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือต่อลูกค้าทั้งในประเทศ นานาชาติ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในขณะที่ประสิทธิภาพ การผลิตเพิ่มขึ้น คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ ปี ขึ้นไป.มีวุฒิการศึกษาระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี.มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด .สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.สามารถติดต่อสื่อสารมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น.มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย.สามารถใช้Program Computer เช่น Microsoft word, Excel ได้ดี.เป็นผู้สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปรับปรุงความรู้ที่มีอยู่เสมอเพื่อให้สามารถก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตสินค้า บริการ.หากมีความรู้ด้านระบบ ISO - จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สิงห์บุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .พนักงานระยะสัญญาจ้าง ( เดือน) .เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจงานนอกสถานที่ .สามารถใช้รถยนต์ของบริษัทฯในการเดินทาง วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัทเฮ้าส์แวร์ จำกัด ถนน บอนด์สตรีท เมืองทองธานี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี -- โทรสาร -- Email jjobthaiweb.com


สิงห์บุรี