Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


พนักงานขาย ประจำร้าน Studio 7 สาขา ศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์


พนักงานขาย ประจำร้าน Studio สาขา ศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ พนักงานขาย ประจำร้าน Studio สาขา ศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ หน่วยงาน / องค์กร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้างบริษัท หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดอื่นๆ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายที่ถูกต้องให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ บริการลูกค้าด้วยความสุภาพรวดเร็วเป็นกันเองสร้างความประทับใจเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด รักษาความสะอาด จัดเรียงสินค้าในส่วนที่รับผิดชอบได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา รักษาบรรยากาศการทำงานความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขาโดยรวม ดูแล รักษาสภาพสินค้า ของตกแต่ง รวมถึงสื่อการขายทุกชนิดให้อยู่ในสภาพดีเป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ สอนชี้แจงแนะนำแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมให้เวลาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย กับพนักงานขายใหม่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา ดูแลรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องใช้สำนักงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าทุกชนิดขั้นตอนการขาย รวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เป็นอย่างดี นำเสนอขายสินค้าบริการลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯรวมถึงบันทึกข้อมูลลูกค้า อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการทำงาน รักษาวินัยในการทำงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด การนับสต็อกสินค้า,การทำความสะอาด,การร่วมดูแลสินค้า,Demo ให้เป็นไปตาม Merchandise ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย - หญิง.อายุ - ปี.มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปริญาตรี.มีบุคลิกภาพดี ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รักงานบริการ.มีความรู้เกี่ยวกับผลิตฑัณฑ์ Apple เป็นอย่างดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน อุตรดิตถ์ สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม https//comsevencareer.com วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม comapplyjobโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ,,,,]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงhttps//comsevencareer.com ติดต่อ - สอบถาม บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ / ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร -- ต่อ ,,,, โทรสาร -- Email jjobthaiweb.com


อุตรดิตถ์