Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


นักศึกษาฝึกสหกิจ (Credit Analyst) สมุทรสาคร


นักศึกษาฝึกสหกิจ (Credit Analyst) สมุทรสาคร นักศึกษาฝึกสหกิจ (Credit Analyst), สมุทรสาคร หน่วยงาน / องค์กร บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) วันละ บาท หมวดงาน อื่นๆ ลักษณะงาน - ศึกษากระบวนการการทำงาน (Work Flow) ต่างๆของฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อปฏิบัติงานจริง - ศึกษาวิธีการวิเคราะห์สินเชื่อตามมาตรฐานนโยบายของบริษัท - ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ประเมินผล Statement ของลูกค้า - นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นการอนุมัติ คุณสมบัติผู้สมัคร .กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ สาขาวิชาการเงิน, เศรษฐศาสตร์, บัญชี.สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีมได้.มีความตรงต่อเวลา กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้.มีความคิดสร้างสรรค์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ (. - . น.) หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม uode AsiaSermkijโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , , , ]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร - ต่อ , , , Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร