Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ช่างอาคาร ซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า ประจำ เขตสาทร (ทุ่งมหาเมฆ)


ช่างอาคาร ซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า ประจำ เขตสาทร (ทุ่งมหาเมฆ) ช่างอาคาร ซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า ประจำ เขตสาทร (ทุ่งมหาเมฆ) หน่วยงาน / องค์กร บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) - ระดับเงินเดือน (บาท) , หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ ลักษณะงาน ค่าจ้าง - เงินเดือน , บาท/เดือน (ผ่านโปร เดือนปรับเพิ่มเป็น , บาท/เดือน) - ใบ SER , บาท/เดือน (ผ่านการอบรมหลักสูตรไฟฟ้าภายในอาคารระดับ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) - เบี้ยขยัน บาท/เดือน (ต้องไม่ขาด ลา มาทำงานสาย) ลักษณะงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) / งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข (CM) / งานอำนวยการใช้งาน / งานติดตั้ง / งานรื้อถอน งานโยกย้าย ดังต่อไปนี้ - งานอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - งานระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรอง - งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุมเครื่องเสียง - งานระบบเครื่องยนต์ดับเพลิงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า - งานระบบ ระบบโทรสาร ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบชุมสาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง สถานที่ / วัน เวลา ปฏิบัติงาน . บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ) คน .) ทำงาน วัน หยุด วัน (คน) วันทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลาทำงาน .-. น. (พัก ชม. .-. น.) วันหยุด วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤษ์ ตามประกาศของผู้ว่าจ้าง .) เข้ากะกลางวัน ชม. ต่อ เข้ากะกลางคืน ชม. แล้วหยุด วัน วันทำงาน เข้า วัน หยุด วัน (ตามสเก็ท) เวลาทำงาน กะกลางวัน . -. น. / กะกลางคืน .-. น. วันหยุด หยุด วัน วันหยุดตามประกาศบริษัทฯ วัน/ปี (ตามสเก็ท) . บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (สนามบิน ดอนเมือง) คน .) ทำงาน วัน หยุด วัน (คน) วันทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลาทำงาน .-. น. (พัก ชม. .-. น.) วันหยุด วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤษ์ ตามประกาศของผู้ว่าจ้าง . บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (สนามบิน สุวรรณภูมิ) คน .) ทำงาน วัน หยุด วัน (คน) วันทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลาทำงาน .-. น. (พัก ชม. .-. น.) วันหยุด วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤษ์ ตามประกาศของผู้ว่าจ้าง สวัสดิการพนักงาน . ประกันสังคม เอกสารใช้เพื่อพิจารณาการสมัครงาน ดังนี้ . สำเนาบัตรประชาชน . สำเนาทะเบียนบ้าน . สำเนาวุฒิการศึกษา . สำเนาใบรับรองประสบการณ์ทำงาน . สำเนาหนังสือรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ สูงกว่าออกรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใบอนุญาต กว. . รูปถ่าย . เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร / ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล / เรซูเม่ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย.อายุ - ปีบริบูรณ์.วุฒิ ม. ปวช. ขึ้นไป.มีใบรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ สูงกว่าออกรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.).มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย ปี (หากมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ).อ่านแบบไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม *** หากท่านสนใจสมัครแต่ยังขาดใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ) บริษัทฯ ยินดีส่งผู้สมัครอบรมหลักสูตร วันก่อนเข้าทำงาน (สำหรับคนที่อยากร่วมงานกับบริษัทฯจริงๆเท่านั้น) วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม hrispโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด / อาคารโชคชัยร่วมมิตร ชั้น แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรสาร Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร