Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำสำนักงานหาดใหญ่ (สัมภาษณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อคุณดาว 0858296225


เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำสำนักงานหาดใหญ่ (สัมภาษณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อคุณดาว 0858296225 ID Line : dara_daw) มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำสำนักงานหาดใหญ่ (สัมภาษณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อคุณดาว 0858296225 , ID Line dara_daw) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน 13,500 - 25,000 บาทขึ้นไป ลักษณะการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนาม มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรีนพีซ จากนโยบายไม่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล บริษัทเอกชน พรรคการเมือง หน่วยงานรัฐบาลระหว่างประเทศ เพื่อคงไว้ซึ่งความอิสระในการทำงานของกรีนพีซ ทำให้ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ระดมทุนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ ไม่เพียงเป็นฟันเฟืองในการระดมเงินบริจาคจากภาคประชาชนเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการเชื่อมต่อทัศนคติของผู้คนที่มีต่อประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่พลังความร่วมมือเพื่อปกป้องอนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ลักษณะงาน


สงขลา