Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน


เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน หน่วยงาน / องค์กร บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ,-, หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ ลักษณะงาน . กระทบยอดรายการซื้อวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปสุทธิ ระหว่างรายงานสินค้า บัญชีแยกประเภทในแต่ละเดือน . ปรับปรุงรายการซื้อสินค้า/วัตถุดิบสำหรับรายการที่ยังไม่ได้รับเอกสาร ในบัญชีแยกประเภท ของแต่ละเดือน . Upload ราคาเข้าระบบ Welink สำหรับสินค้าวัตถุดิบที่ซื้อมาจากต่างประเทศ ในแต่ละเดือน . คำนวณ Unit cost ของสินค้าที่ผลิตเสร็จแต่ละขั้นตอนประจำเดือน . จัดทำงบต้นทุนผลิตประจำเดือน . คำนวณบันทึกบัญชีสำหรับ Provision NRV ประจำเดือน . จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน . คำนวณต้นทุนตรวจสอบข้อมูลการเบิกรับคืนสำหรับงานจ้างผลิตภายนอก คำนวณหายอดคงเหลือ . กระทบยอดรายการโอนระหว่างสาขา ในระบบ Welink ของสินค้า ในแต่ละเดือน . งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายฯ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาบัญชี.มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย ปีขึ้นไป.ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Excel ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - เงินกู้ยืมช่วยเหลือกรณีต่างๆ - เครื่องแบบพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม - ประกันอุบัติเหตุ - ท่องเทียวประจำปี - รถรับ - ส่ง - โบนัสประจำปี - การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ (ชมรมวิ่ง โยคะ แอโรบิก) - เบิกค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับบริษัท วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม kimpaithaioppโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร -- Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร