Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำศูนย์บริการข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่กะละ 12 ชั่วโมง)


เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำศูนย์บริการข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่กะละ ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำศูนย์บริการข้อมูล (ปฏิบัติหน้าที่กะละ ชั่วโมง) หน่วยงาน / องค์กร บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้าง หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center ลักษณะงาน .ให้คำปรึกษาตอบคำถาม ข้อมูลสินค้า-บริการ/สวัสดิการ ผลประโยชน์/ระเบียบวินัยข้อบังคับ ของบริษัทฯ แนวทางการปฏิบัติงานบริการงาน รปภ.-แม่บ้าน ให้กับลูกค้า/พนักงาน .รับแจ้ง-ประสานงานติดต่อเรื่อง ร้องเรียน/ติดชม/ขอความช่วยเหลือ ให้กับลูกค้า/พนักงาน .ให้คำแนะนำ พร้อมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณี ลูกค้า/พนักงาน โทรมาติดต่อได้อย่างทันถ่วงที .การดูแล ติดตามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ ลูกค้า/พนักงาน ที่มีการร้องเรียน/ขอความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ .ดูแลตรวจตราอาคาร รถยนต์ของบริษัทฯให้พร้อมใช้งาน .ปฏิบัติงานตามคำสั่ง ที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชาให้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย อายุ ปี ขึ้นไป.จบวุฒิปริญญาตรี.สามารถทำงาน ชั่วโมง เป็นกะได้.มีอัธยาศัยดี มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ.ใจเย็น สามารถทำงานในภาวะกดดันได้.สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้งาน Microsoft Office จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , , ]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด เลขที่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร - ต่อ , , โทรสาร -- Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร