Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (รับสมัครด่วน)


ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (รับสมัครด่วน) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (รับสมัครด่วน) หน่วยงาน / องค์กร บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามตกลง หมวดงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหารบุคคล/ฝึกอบรม/Training ลักษณะงาน . วางแผน กำกับดูแล ประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร . สรรหาจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพทันความต้องการ . จัดทำ KPI เพื่อประเมินผลการทำงานของพนักงานแผนก ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ . สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ สงวนรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป . บริหารจัดการงาน ออกแนวนโยบายด้านสวัสดิการ . กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรได้อย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับองค์กร . สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน . ดูแลกำกับการปฏิบัติงาน ด้านความสะอาด การรักษาความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขององค์กร . เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลให้กับแผนกต่างๆภายในบริษัท . งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย - เพศหญิง อายุไม่น้อยกว่า ปี.มีประสบการณ์ด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับผู้จัดการอย่างน้อย ปี.มีทัศนคติในเชิงบวก เป็นผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร มีความสามารถจูงใจพนักงาน.มีความรับผิดชอบสูง สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนางานอยู่เสมอ.ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ประกันสังคม - เงินโบนัสตามผลงาน - สวัสดิการอื่นๆ ประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม ljwhd PromasterThailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- , -]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด /- ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ --- , - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร