Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายLegal Manager


ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายLegal Manager ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย/Legal Manager หน่วยงาน / องค์กร บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ ลักษณะงาน . จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนการจัดการด้านบุคลากรของบริษัท . จัดวางโครงสร้างแบบฟอร์มสัญญามาตรฐานต่างๆ จัดระบบการออกหนังสือมอบอำนาจของบริษัท รวมถึงหนังสือโต้ตอบทางกฏหมายในนามบริษัท . ให้คำปรึกษาความเห็นทางกฏหมายแก่ทุกหน่วยงาน จัดการเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบนโยบายด้านกฏหมายของบริษัท . ร่างสัญญา ร่างบันทึก ตรวจสอบสัญญา ข้อกฎหมายต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน . ดูแลเรื่องงานดคีความต่างๆ เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง . เป็นที่ปรึกษางานด้านกฎหมายให้แก่บริษัทฯ . นำเสนอ report ต่อผู้บริหารประจำเดือน ประจำปี- เก็บสถิติข้อมูลสำคัญ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ . งานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุ - ปี / วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์.มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย อย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีความรู้เรื่องกฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครองเป็นอย่างดี.มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำ มีอัธยาศัยดี.มีความสามารถในการบริหารงานบริหารคน.มีความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดูภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ประกันสังคม - เงินโบนัสตามผลงาน - สวัสดิการอื่นๆ ประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม promaster PromasterThailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- , -]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด /- ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ --- , - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร