Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


โฟร์เเมนระบบเครื่องกล


โฟร์เเมนระบบเครื่องกล โฟร์เเมนระบบเครื่องกล หน่วยงาน / องค์กร บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) หลายอัตรา ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้างบริษัท หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม ลักษณะงาน . ควบคุมการติดตั้งงานวิศวกรรมระบบ (ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ, ระบบดับเพลิง) ให้ได้ตามแบบ มีคุณภาพ รวมทั้งต้องประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง . ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่าย นำไปติดตั้ง . ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากแบบ เพื่อสั่งซื้อ . ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย . รายงานความก้าวหน้าของงาน . ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย . ปฏิบัติตามคำสั่ง งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ ชาย.วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านงานระบบประกอบอาคารสูง ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms office พอสมควร.มีความรู้ในงานระบบเกี่ยวกับตัวอาคารเป็นอย่างดี.สามารถทำ Shop Drawing ได้ เเละมีความเข้าใจ Shop Drawing งานระบบประกอบอาคาร.สามารถควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแผนงานได้ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ/ปริมณฑล สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - โบนัสประจำปี - เงินขึ้นประจำปี - ประกันกลุ่มสุขภาพ, อุบัติเหตุ, ค่าทันตกรรม - ท่องเที่ยวประจำปี - เบี้ยขยันประจำเดือน - โครงการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เสื้อยูนิฟอร์มประจำปี - ทีพักตากอากาศ (โครงการ Notting Hill Rayong) เมื่อผ่านทดลองงาน วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง- สมัครผ่าน Jobthaiweb.com - สมัครผ่าน Email hrnewelectgmail.com - Line ID. -- ติดต่อ - สอบถาม บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด เลขที่ / หมู่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพฯ/ปริมณฑล