Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการโครงการระบบเครื่องกล


ผู้จัดการโครงการระบบเครื่องกล ผู้จัดการโครงการระบบเครื่องกล หน่วยงาน / องค์กร บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) หลายอัตรา ระดับเงินเดือน (บาท) ตามประสบการณ์ หมวดงาน วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม ลักษณะงาน ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำโครงการ - การบริหารจัดการงานระบบ - งบประมาณค่าใช้จ่ายรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ แรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามกำหนด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย - หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรเครื่องกล.ประสบการณ์ทำงาน ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ทางด้านงานเขียนแบบ ระบบดับเพลิง, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศ.สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD, Revit ได้, สามารถถอดแบบ ประมาณราคาได้.มีทักษะในการบริหารโครงการ บริหารเวลาได้เป็นอย่างดี, สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ.ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับปัญหา / ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น.ดูแลให้คำปรึกษาพนักงาน ประสานงานกับผู้มีส่วนร่วม, มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ/ปริมณฑล สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - โบนัสประจำปี - เงินขึ้นประจำปี - ประกันกลุ่มสุขภาพ, อุบัติเหตุ, ค่าทันตกรรม - ท่องเที่ยวประจำปี - เบี้ยขยันประจำเดือน - โครงการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เสื้อยูนิฟอร์มประจำปี - ทีพักตากอากาศ (โครงการ Notting Hill Rayong) เมื่อผ่านทดลองงาน วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง- สมัครผ่าน Jobthaiweb.com - สมัครผ่าน Email hrnewelectgmail.com - Line ID. -- ติดต่อ - สอบถาม บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด เลขที่ / หมู่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพฯ/ปริมณฑล