Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (ปฏิบัติงานที่จ.อุบลราชธานี)ติดต่อ065-4146602 080-0481862 ด่วน เงินเดือน 180


เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (ปฏิบัติงานที่จ.อุบลราชธานี)ติดต่อ- - ด่วน เงินเดือน - เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (ปฏิบัติงานที่จ.อุบลราชธานี)ติดต่อ-, - ด่วน เงินเดือน ,-, หน่วยงาน / องค์กร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามประสบการณ์ตามตกลง หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ ลักษณะงาน - ดูแลวงจรรายได้ ทั้งขายสดขายเชื่อทั้งในต่างประเทศ พร้อมทั้งรับชำระเงินควบคุมลูกหนี้ไม่ให้ค้างนาน - ติดตามทวงถามลูกค้าที่คงค้างให้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา -ปฏิบัติงานด้านการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปกระทบยอดรายงานขาย ภาษีขาย ประจำเดือนวิเคราะห์ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นทั้งกระบวนการให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีพร้อมทั้งรายงานต่อหัวหน้าส่วนงาน - ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าแต่ละรายให้ตรงตาม Credit term -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ เช่น กรมสรรพากร,กรมศุลกากรม, ผู้สอบบัญชีภายนอก -ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมอบหมายเช่น จัดทำข้อมูลสำหรับผู้สอบบัญชีภายใน หน่วยงานอื่นภายในที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายบริษัท มาตรฐานข้อกำหนดระบบ ISO ,ISO,OHSAS ข้อกำหนดของลูกค้า มาตรฐานอื่นๆ ที่บริษัทฯได้รับการรับรอง มีแผนดำเนินการ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์งาน บัญชีลูกหนี้, เจ้าหนี้ งานบริการ, งานธุรการ ประสานงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.นักศึกษาจบใหม่รับพิจารณา(ผ่านการฝึกงานด้านบัญชีมา).มีออกนอกพื้นที่ในการดูหน้างาน เพื่อดำเนินการคำนวนการจัดซื้อ จัดจ้างซื้อขาย.มีความละเอียด รอบคอบ งานมีทำงานล่วงเวลา**.สามารถทำงานเป็นทีมได้ ในสภาวะกดดัน รวมไปถึงมนุษย์สัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน.มีใจรักในงานบริการ, งานติดต่อประสานงานในระดับที่ดี, มีไหวพริบ รวดเร็ว คล่องตัว.มีทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Word/Excel โปรแกรมทางด้านบัญชีต่างๆ) จังหวัดที่ปฏิบัติงาน อุบลราชธานี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ผลตอบแทนตามผลการดำเนินงาน, ลาพักผ่อนประจำปี,ลากิจ, วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันกลุ่ม - ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ Incentive, Vacation Leave, Business Leave, Public Holiday complying with Thai Labor Law, and Social Security Fund, and Provident Fund, Group Insurance - Health Insurance, Life Insurance, and Accidental Insurance. วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม prtr.thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงโทร ติดต่อ - สอบถาม บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ / อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - Email jjobthaiweb.com


อุบลราชธานี