Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส


เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส หน่วยงาน / องค์กร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) อัตรา ระดับเงินเดือน (บาท) ,-, หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training ลักษณะงาน - รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือกบุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ในโรงงาน - วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคในการสรรหาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหา คัดเลือกพนักงานให้เป็นไปตามกำลังพลที่ได้รับอนุมัติ - รับผิดชอบฐานข้อมูลของพนักงานในระบบให้ถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ - สรุปอัตราการเข้า - ออกของพนักงาน - ควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ - ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหาในงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จิตวิทยา สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.อายุระหว่าง - ปี.มีประสบการณ์ฝ่ายบุคคลด้านสรรหา เคยทำงานสรรหาในโรงงาน.มีความชำนาญในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน เก่งการเจรจา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน อุบลราชธานี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม --โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comK.Ploy -- อีเมล natthakan.waprtr.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อสมัครงาน) LINE ID -- ติดต่อ - สอบถาม บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ / อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - Email jjobthaiweb.com


อุบลราชธานี