Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี หน่วยงาน / องค์กร ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล/adminบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ ลักษณะงาน - จัดเก็บเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย สรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. - จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ภงด., ภงด. สรุปรายงานประจำเดือน ภงด., ภงด. - สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำงบการเงินประจำเดือน - ติดตามหนี้ ประสานงานการชำระเงิน กับลูกค้า - งานเอกสาร ธุรการ ประสานงาน - ตรวจรับสินค้า - จัด Stock - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร .ทุกเพศ จบปริญญาตรี บัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ.วุฒิการศึกษา ปวส. / ป. ตรี ขึ้นไป.ทำงานตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย เลขที่ หมู่ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทรสาร Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร