Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


พนักงานขับรถผู้บริหาร ปฏิบัติงานที่ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (เขตจตุจักร)


พนักงานขับรถผู้บริหาร ปฏิบัติงานที่ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (เขตจตุจักร) พนักงานขับรถผู้บริหาร ปฏิบัติงานที่ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (เขตจตุจักร) สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) อัตรา ระดับเงินเดือน (บาท) , บาท หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของอื่นๆ ลักษณะงาน . ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ทำความ สะอาดรถยนต์ทั้งภายในภายนอกอย่างสม่ำเสมอ . สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี . เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา . สามารถปรับเปลี่ยนให้บริการขับรถยนต์ส่วนกลางได้ทุกประเภท กรณีว่างจากการขับรถ ประจำตำแหน่งผู้บริหาร . ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานทุกขณะ หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งผู้ควบคุมทราบในทันที . ทำความสะอาดรถทั้งภายในภายนอกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ . ขับรถด้วยมารยาทที่ดี ปฏิบัติตามกฎจราจร . นำรถไปจัดเก็บ ณ สถานที่ ที่กำหนดไว้เท่านั้น . ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชายอายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.มีใบอนุญาติขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก อย่างน้อย ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ปี ขึ้นไป.มีความประพฤติเรียบร้อยพร้อมทั้งมีบุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลารักษาระเบียบวินัย กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย.มีความสุขุมรอบคอบ มีมารยาทในการขับขี่รถยนต์ที่ดี ไม่มีประวัติที่เกิดจากการขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมาด้วยความคึกคะนองประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง.ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุก ไม่มีประวัติว่าเป็นเคยเป็นเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม.รู้จักเส้นทางเดินรถ อาคารสถานที่สำคัญ ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล เป็นอย่างดี.ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์ / เวลาทำงาน . - . น..พร้อมเริ่มงานทันที เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จตุจักร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สำนักงานกรุงเทพ ติดต่อ --,--,--]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงรับสมัครด่วน สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ สนใจสมัครงานโปรดลงทะเบียนทาง คุณชีวานันท์ -- (หากไม่รับสายทันที โทรกลับคะ) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด สมัครด้วยตัวเองทางไปรษณีย์ สนใจติดต่อสอบถามสมัครงานได้ที่บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ซ.โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ติดต่อ - สอบถาม บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด เลขที่ ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ สำนักงานกรุงเทพ ติดต่อ --,--,-- Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร