Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผู้จัดการโชว์รูม Manager Kitchen (สถานที่ทำงาน สุขุมวิท 36)


ผู้จัดการโชว์รูม Manager Kitchen (สถานที่ทำงาน สุขุมวิท ) ผู้จัดการโชว์รูม / Manager Kitchen (สถานที่ทำงาน สุขุมวิท ) สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) , หมวดงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด ลักษณะงาน - ดูแลบริหาร โชว์รูม ประสานงาน กับฝ่ายขาย ,ฝ่ายแบบ ทีมติดตั้ง ให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการของลูกค้า องค์กร - ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานเชิง Operation ของสาขา ให้ สอดคล้อง ตามกลยุทธ์ แผนการขายที่ผู้บริหารต้องการ วางไว้ - พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมชุดครัว ให้เป็นไปอย่าง มี ประสิทธิภาพ - วางแผนบริหารยอดขายในแต่ละเดือนให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถประสานงานโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงดูแบบห้องครัว ต่าง ๆ ได้ - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องเรียนรู้งานได้เร็ว มี ความชำนาญในการใช้ซอฟต์แวร์ได้ดี - สามารถออกนอกสถานที่ปฎิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ที่บริษัท ต้องการได้, มีรถยนต์ส่วนตัว - ใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-ได้ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขุึ้นไป.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.เน้น หากมีประสบการณ์งานชุดครัวเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้อย่่างดี.สามารถทำงานวันเสาร์ได้ .มีความรับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน โดยมุ่งเน้นผลัพธ์เป็นสำคัญ.บุคคลิกภาพดี,หน้าตาดี,สื่อสารได้ดีเยี่ยม เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองเตย , วัฒนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม,ลาพักร้อน,โบนัสประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด เลขที่ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร