Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Officer)


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Officer) เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Officer) สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท โคโรเนท โบรกเกอร์ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/สามารถต่อรองได้ หมวดงาน System Admin/IT/NetworkProgrammer/Webmaster/IOS-Android/UX-UI ลักษณะงาน . วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาทางด้านระบบสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software ตามที่ได้รับมอบหมาย . บำรุงรักษา พัฒนาปรับปรุงซอฟแวร์ที่ใช้งานในระบบให้มีมาตรฐานพร้อมใช้งาน . บริหารจัดการในระบบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย . ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้รองรับในปัจจุบัน . จัดทำรายงาน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านสาขา IT สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในสายงานด้านอุปกรณ์ระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า ปี.สามารถใช้งานโปรแกรม MSSQL, MySQL, JavaScript, jQuery, HTML, CSS ได้.มีความรู้ในการติดตั้ง web server ได้ทั้ง windows unix เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน คลองเตย , วัฒนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา** Commission/Incentive** วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า วัน/ปี สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปี ประกันกลุ่ม (ชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ) ค่ารักษาพยาบาล (ตามระเบียบบริษัทฯ) การฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน Uniform งานเลี้ยงสังสรรค์/ท่องเที่ยวประจำปี โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ สวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง **ค่าตอบแทนในบางตำแหน่งงาน วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ ติดต่อ - สอบถาม บริษัท โคโรเนท โบรกเกอร์ จำกัด เลขที่ / อาคารสิรินรัตน์ ชั้นที่ ถนนพระรามที่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร -- Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร