Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Supervisor จัดส่งสินค้า ( Pharmahof )


Supervisor จัดส่งสินค้า ( Pharmahof ) Supervisor จัดส่งสินค้า ( Pharmahof ) งานประจำ - วางแผนการจัดส่งสินค้า จัดสรรกำลังคน- ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง- บริหารจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสม- ควบคุมกำหนดเส้นทางการเดินรถ เส้นทางในการจัดส่ง เพื่อให้การจัดการส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ- มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี นครปฐม, - จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคลังสินค้า การบริหารงานจัดส่งอย่างน้อย ปี- รู้จักเส้นทางในเขต กทม. - ปริมณฑล เป็นอย่างดี- มีภาวะผู้นำสูง มีความสามารถในการประสานงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี- มีความละเอียดรอบคอบ- สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ในเบื้องต้น คุณสมบัติเพิ่มเติม ระดับการศึุกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี ประสบการณ์ ปีขึ้นไป อายุ ถึง ปี อาศัยอยู่ นครปฐม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิต- รางวัลขยันประจำปี- เงินรางวัลจากยอดขาย- ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน- วันลาหยุดกรณีต่าง ๆ - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ- ชุดยูนิฟอร์ม- ฝึกอบรม-สัมมนาพร้อมดูงาน- ท่องเที่ยวประจำปี รับสมัครผ่านทาง คุณยุภา ชมมณี (สำนักงานอรุณอมรินทร์) ถ.อรุณอมรินทร์แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร


นครปฐม