Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เลขานุการ ผู้บริหาร


เลขานุการ ผู้บริหาร เลขานุการ ผู้บริหาร งานประจำ . จัดทำรายงานการประชุม ตารางนัดหมายต่างๆ. จัดทำเอกสารที่ใช้สำหรับการประชุมทั้งภายในภายนอกองค์กร. ประสานงานกับบุคคลภายในภายนอกองค์กร. ต้อนรับอำนวยความสะดวกให้แก่แขกบุคคลที่มีนัดหมายเข้าพบผู้บริหาร. จัดพิมพ์เอกสาร จดหมายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล/รับผิดชอบ ความเรียบร้อยในการจัดเก็บเอกสาร คัดแยกเอกสารเข้า - ออก เพื่อเสนอเซ็น กระจายเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ประสานงาน กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด) . เพศหญิง. อายุ - ปี. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาเลขานุการ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง. ประสบการณ์ด้านเลขานุการ - ปี. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office / Internet. มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสาร . มีความอดทนสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม ระดับการศึุกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์ ถึง ปี อายุ ถึง ปี เพศ หญิง อาศัยอยู่ กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด) เงินรางวัลจากผลการปฏิบัติงานค่าล่วงเวลาตามที่ปฏิบัติจริงค่าเดินทางค่าที่พักสำหรับการฝึกอบรมการฝึกอบรม/สัมมนาพร้อมดูงานทั้งในต่างประเทศวันหยุดพักผ่อนประจำปี (สูงสุด วัน/ปี)วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน/ปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันชีวิตรับส่วนลดสินค้าราคาพนักงานรางวัลขยันประจำปีวันลาหยุดกรณีต่างๆเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆท่องเที่ยวประจำปี รับสมัครผ่านทาง คุณยุภา ชมมณี (สำนักงานอรุณอมรินทร์) ถ.อรุณอมรินทร์แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร


กรุงเทพมหานคร