Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เภสัชกรประจำสาขาพัทยา


เภสัชกรประจำสาขาพัทยา เภสัชกรประจำสาขาพัทยา งานประจำ ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการใช้ยา อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ ชลบุรี, .อายุ ถึง ปี.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์.สามารถทำงานเป็นกะได้.มีใจรักในงานขายบริการ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program MS Office ได้ คุณสมบัติเพิ่มเติม ระดับการศึุกษา ปริญญาตรี ถึง ปริญญาตรี อายุ ถึง ปี อาศัยอยู่ ชลบุรี - ค่าใบประกอบวิชาชีพ - เงินรางวัลจากผลการปฏิบัติงาน- ค่าล่วงเวลาตามที่ปฏิบัติจริง- ค่าเช่าบ้านสำหรับเภสัชกรที่ประจำสาขาต่างจังหวัด ( ที่ไม่ใช่ภูมิลำเนา ) - ค่าเดินทางค่าที่พักสำหรับการฝึกอบรม- การฝึกอบรม/สัมมนาพร้อมดูงานทั้งในต่างประเทศ- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (สูงสุด วัน/ปี)- วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน/ปี- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันชีวิต- รับส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน- เสื้อกาวน์เภสัชกร พร้อมป้ายชื่อ- รางวัลขยันประจำปี- วันลาหยุดกรณีต่างๆ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ท่องเที่ยวประจำปี รับสมัครผ่านทาง คุณยุภา ชมมณี (สำนักงานอรุณอมรินทร์) ถ.อรุณอมรินทร์แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร


ชลบุรี