Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


รับสมัครด่วน Accounting Finance Manager


รับสมัครด่วน Accounting Finance Manager ** รับสมัครด่วน Accounting & Finance Manager สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามประสบการณ์ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ ลักษณะงาน * กำหนดนโยบายวางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท * วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดประจำเดือน * ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีด้านรับ ด้านจ่ายเงิน การคำณวนต้นทุนของบริษัท การคิดค่าเสื่อมราคารายละเอียดประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง * จัดทำ ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง * ควบคุมงานบัญชีรายรับรายจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีต่าง ๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร * จัดทำ ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี กลางปี รวมถึงการขอคืนภาษี * ตรวจสอบการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. ภงด.) กระทบยอดบัญชีภาษีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดขึ้น * ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่บัญชี การเงินในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ * ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี การเงินกับองค์กร * ประสานงานให้ความช่วยเหลือ Auditor ในการตรวจงบประจำปี * งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร .อายุ ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ.ประสบการณ์ - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีฯ .ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี CPD .ถ้ามีใบประกาศ CPA (พิจารณาพิเศษ).มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน Freight Forwarder, Custom Broker, Shipping, Logistics..สามารถใช้โปรแกรม Forward Pro ได้ .มีประสบการณ์ด้านการปิดงบการเงิน (พิจารณาพิเศษ).มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ มีความสามารถในการสื่อสารการนำเสนอที่ดี มีความรับผิดชอบทำงานเป็นทีมได้ ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ ประกันสังคม/วันหยุดประจำปี/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ตรวจสุขภาพประจำปี ปรับเงินประจำปี (ตามผลประกอบการ)/โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) ท่องเที่ยวประจำปี/กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่/Uniform/เบี้ยขยัน(บางตำแหน่ง) เงินช่วยเหลืองานแต่ง/อุปสมบท/งานฌาปนกิจสงเคราะห์ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม https//web.facebook.com/?_rdc=&_rdrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.com+ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร -- ต่อ + ส่ง CV. Resume มาที่อีเมล Nipapan.Socpsl.co.th + Inbox ทางเพจ Facebook CPS Shipping & Logistics ติดต่อ - สอบถาม บริษัท ซีพีเอส ชิปปิ้ง แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด เลขที่ / อาคาร เอ.เอ. แคปปิตอล รัชดา ชั้น ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร