Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


พนักงานเข็นไอศกรีม ( สอบถามโทร 056-720-226 )


พนักงานเข็นไอศกรีม ( สอบถามโทร -- ) พนักงานเข็นไอศกรีม ( สอบถามโทร -- ) สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้างของบริษัท หมวดงาน คนงาน/แรงงาน/รับจ้างอื่นๆ ลักษณะงาน - นำ IC เข้าเก็บในห้องเย็น - เตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อนใช้งาน - ทำความสะอาดเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์หลังการใช้งาน คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.อายุ - ปี.เพศ ชาย.สามารถปฏิบัติงานในอุณหภูมิ น้อยกว่าเท่ากับ องศาเซลเซียส ได้ (ห้องเย็น).ขยัน อดทน.ไม่ติด ธุระไม่เยอะ.หากไม่สูบบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เพชรบูรณ์ สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ลากิจ,ลาป่วย,ลาพักร้อน - ชุด Uniform วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม bykgroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [() --]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรงสอบถามโทร -- ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด เลขที่ / ถนน เพชรเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ () -- โทรสาร () - Email jjobthaiweb.com


เพชรบูรณ์