Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


พนักงานกะเทาะมะพร้าว ( สอบถามโทร 056-720-226 )


พนักงานกะเทาะมะพร้าว ( สอบถามโทร -- ) พนักงานกะเทาะมะพร้าว ( สอบถามโทร -- ) สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้างของบริษัท หมวดงาน คนงาน/แรงงาน/รับจ้างอื่นๆ ลักษณะงาน - กระเทาะมะพร้าว เพื่อใช้ในการผลิตไอศกรีม - ตากกากมะพร้าว - ทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ บริเวณปฏิบัติงานหลังใช้งานเสร็จ คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิการศึกษา ป. ขึ้นไป.อายุ ปี ขึ้นไป.เพศ ชาย.สามารถใช้เครื่องกระเทาะมะพร้าวได้.ขยัน อดทน.ไม่ติด ธุระไม่เยอะ.หากไม่สูบบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เพชรบูรณ์ สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ลากิจ,ลาป่วย,ลาพักร้อน - ชุด Uniform วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม bykgroupโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [() --]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด เลขที่ / ถนน เพชรเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ () -- โทรสาร () - Email jjobthaiweb.com


เพชรบูรณ์