Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่บัญชี (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)


เจ้าหน้าที่บัญชี (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี) เจ้าหน้าที่บัญชี (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี) สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท ๙ สิงห์โบรกเกอร์ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามตกลง หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ ลักษณะงาน -จัดทำตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด., พร้อมยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต -บันทึกตรวจสอบรายการซื้อ-ขาย พร้อมทั้งบันทึกบัญชีเจ้าหน้า-ลูกหนี้ -จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย พร้อมยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต -บันทึกบัญชีทำเอกสารในการเบิกจ่ายเงินสดย่อย -กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร -บันทึกรายการทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา -ตรวจนับสต๊อกสินค้า -บันทึกรายการปรับปรุวทางบัญชี -จัดทำงบทดลอง -ปิดบัญชี จัดทำรายละเอียดประกอบงบ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร .. ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ ปี ขึ้นไป.มีประสบการณ์ผ่านสำนักงานบัญชี /CPD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะในการสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.มีทัศนคติที่ดีละเอียดรอบคอบ.ใช้โปรแกรมบัญชี Express/ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ปีขึ้นไป จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม ทุนการศึกษา ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ พักร้อน (กรณีทำงานครบ ปี) วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม gdxxh https//th.me/Eqdkโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท ๙ สิงห์โบรกเกอร์ จำกัด เลขที่ / ชั้น , ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร