Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


ผช.ผจก.โซน K แคชเชียร์ (สาขาเชียงราย)


ผช.ผจก.โซน K แคชเชียร์ (สาขาเชียงราย) ผช.ผจก.โซน K แคชเชียร์ (สาขาเชียงราย) สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้างบริษัท หมวดงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาดอื่นๆ ลักษณะงาน . บริหารจัดการ กำกับ ดูแล การให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ . รับร้องข้อร้องเรียน แก้ปัญหาการให้บริการลูกค้า . ตรวจสอบการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท . ดูแลส่วนงานแคชเชียร์ การบริการลูกค้า . ดูแลเรื่องการรับสมัครสมาชิก สื่อสารโปรโมชั่นต่างๆ . งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร .. เพศหญิง อายุ - ปี.. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง.. มีประสบการณ์ในการทำงาน ปีขึ้นไป มีภาวะความเป็นผู้นำ.. มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ.. สามารถปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ สามารถไปเรียนงานต่างสาขาตามที่บริษัทกำหนด จังหวัดที่ปฏิบัติงาน เชียงราย วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม Dohomecareersโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร -- Email jjobthaiweb.com


เชียงราย