Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(Payroll)


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(Payroll) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(Payroll) สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท เจ.ซี.ซี. กรุ๊ป (J.C.C Group) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) รับสมัครด่ ระดับเงินเดือน (บาท) พิจารณาตามประสบการณ์ หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ - บันทึกประวัติพนักงานลงในโปรแกรม - บันทึกกะการทำงาน คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนอื่น ๆ - สรุปสถิติการทำงาน ขาด ลา มาสาย ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาเข้า - ออก - จัดทำเงินเดือนเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน - แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคม กรณี เข้า ออก - จัดทำใบประเมินทดลองงาน, ปรับตำแหน่ง - จัดทำปรับเงินเดือนประจำปี. ปรับโบนัสประจำปี - จัดทำเอกสารสิ้นปี ภงด ก กท. - งานสื่อสารภายในองค์กร - งานธุรการ อื่น ๆ - มีความคล่องตัวทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี คุณสมบัติผู้สมัคร . เพศใดก็ได้ อายุ ปีขึ้นไป.การศึกษา ปวส. / ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องตามประสบการณ์ทำงาน.สบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานบุลลคล.สามารถใช้โปรแกรม MS Office / เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม . โบนัสประจำปี . กองทุนประกันสังคม . ฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากร . วันหยุดพักผ่อนประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ต่อ ]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เจ.ซี.ซี. กรุ๊ป (J.C.C Group) อาคาร เจ.ซี.ซี. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ( ปากซอย ) แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ e-mail jccjccthailand.com ต่อ Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร