Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


สมุห์บัญชี


สมุห์บัญชี สมุห์บัญชี สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามตกลง หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ ลักษณะงาน บริหารจัดการระบบบัญชี (ขาย ซื้อ ลูกหนี้ เจ้าหนี้) วางแผนประมาณการดูแลการทำงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี รายรับ-รายจ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำบัญชีต้นทุน ตรวจสอบงานบัญชีทั้งระบบ ตรวจรายงานสต๊อกสินค้า ตรวจสอบภาษีซื้อขาย ภพ. , ภ.ง.ด.. , ปิดงบการเงินประจำเดือน งบต้นทุนผลิต งบกำไรขาดทุน งบดุล รายเดือน, รายปี วางแผนการทำงานของทีมบัญชี ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท /มาตรฐานบัญชี /กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ ติดต่อประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อเนื้องานที่รับผิดชอบ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิง อายุ ขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี สามารถลงชื่อเป็นผู้ทำบัญชีให้กับบริษัทได้.มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี กฎหมายภาษีเป็นอย่างดี ผ่านงานด้านบัญชีอย่างน้อย ปี .ใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี.มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่องานสูง .มีความทุ่มเท ในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม , โบนัสตามผลประกอบการ , การอบรมเพิ่มทักษะฯ , เบิกสินค้าบริษัท อื่นๆ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม naturerich SNOWGIRLthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท สยามเนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร