Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่บริหารหนี้


เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้าง หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต ลักษณะงาน ติดต่อกับลูกค้าเพื่อสอบถามการชำระเบี้ยประกันภัยการติดตามหนี้ที่ค้างชำระ จัดทำเอกสารการวางบิล การออกใบเสร็จรับเงิน สำหรับการติดตามหนี้เบี้ยประกันภัย บันทึกข้อมูลลงในระบบปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์วางแผนต่อไป การออกเอกสารที่เกี่ยวกับการชำระติดตามเบี้ยประกันภัย คุณสมบัติผู้สมัคร .ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การจัดการ สาขาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง.มีความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้เบี้ยประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อ โทรสาร -- Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร