Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่บัญชี


เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้าง หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต ลักษณะงาน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน งบกระทบยอดเงินสดสาขา จัดทำแผนงานงบประมาณรายได้จากการรับประกันภัย รายได้จากการลงทุน จัดทำแผนงานงบประมาณค่าใช้จ่าย จัดทำการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานบัญชี จัดทำเรื่องการปิดงบการเงิน จัดทำทะเบียนรับประกันภัย คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี .มีประสบการณ์งานบัญชีของธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Word, Excel ระบบ SAP.มีความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานบัญชี ข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อ โทรสาร -- Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร