Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ติดตามคดี


เจ้าหน้าที่ติดตามคดี เจ้าหน้าที่ติดตามคดี สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้าง หมวดงาน กฎหมาย/เร่งรัด-ติดตามหนี้ประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต ลักษณะงาน ติดตามผลคดีติดตามเจรจาค่าเสียหายในเรื่องที่ไม่สามารถจบได้ในครั้งแรกที่ลูกค้าเกิดอุบัติเหตุ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานชดใช้ค่าสินไหมจากธุรกิจประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบอนุญาตขับขี่ มีรถจักรยานยนต์ รู้จักเส้นทางใน กทม. จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ต่อ โทรสาร -- Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร