Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล


เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล บริษัท เจ.ซี.ซี. กรุ๊ป (J.C.C Group) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 11,000 ลักษณะการทำงาน ลงเวลาทำงาน เข้า-ออก มาสายในแต่ละวันของพนักงาน -จัดเก็บข้อมูลพนักงาน การหยุดงาน ลาป่วย กิจ พักร้อน ขาดงาน -จัดพิมพ์จดหมาย ประกาศ บันทึกข้อความ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่าย บริหารงานทั่วไป -จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องฝ่ายทรัพยากรบุคคล -สรุปข้อมูลแต่ละเดือน -ทำเบี้ยเลี้ยง-เบี้ยขยัน ของพนักงาน สรุปแต่ละเดือน -เช็คเวลาทำงานล่วงเวลาของพนักงาน -ทำสลิปเงินเดือน รายได้ ค่าจ้าง เงินหัก O.T ของพนักงานทั้งหมด -ทำใบแจ้งพนักงาน เข้า-ออก ในบริษัท -ทำบัตรตอกเวลาเข้า-ออกของพนักงานแต่ละเดือน -ทำใบเซ็นต์ชื่อ เข้า-ออกงานของพนักงานแต่ละวันทุกเดือน -ออกหนังสือรับรองสถานะพนักงาน -สรรหา-รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์งานส่งให้หน่วยงานต่างๆ -สัญญาค้ำประกัน , เงินประกันการทำงาน -ทำใบประเมินผลในกรณีพนักงานทำงานครบ 3 เดือน (ระยะทดลองงาน) -จัดทำข้อมูลแฟ้ม ประวัติของพนักงาน -สวัสดิการพนักงาน -ทำหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบุคคล/ฝึกอบรม/Training คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี 3.มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล ด้าน HRM Payroll วุฒิการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาการบริการทรัพยากรมนุษย์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้5.เป็นผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร6.ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม7.มีมนุษยสัมพันธ์ดีน่าเชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่าย8.ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น9.มีความสามารถในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรให้มาเป็นการร่วมมือกัน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางรัก จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการ โบนัสประจำปี ชุดยูนิฟอร์ม ลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ เบี้ยขยัน ประกันสังคม วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [022346564ต่อ 140]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


กรุงเทพมหานคร