Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Office Engineer (วิศวกรประจำสำนักงาน)


Office Engineer (วิศวกรประจำสำนักงาน) Office Engineer (วิศวกรประจำสำนักงาน) สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท สยามโปรเมค จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามตกลง หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง ลักษณะงาน Office Engineer (วิศวกรประจำสำนักงาน) สถานที่ปฏิบัติงาน เขตรัชดาซอย,เขตห้วยขว้าง กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท รายละเอียดงาน - วางแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนการประมูลงาน จัดเตรียมเอกสารการประมูลงานทั้งหมด - บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ - บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ - รับผิดชอบในการประสานงานตรวจสอบเอกสาร - บริหารจัดการต้นทุนด้านต่างๆในการดำเนินงานของโครงการ - ประชุม ติดตาม ควบคุมแผนงาน แก้ไขปัญหา นำเสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหาร - จัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน - ควบคุมตรวจสอบงาน เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารโครงการ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบถูกต้อง - บันทึกความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง บันทึกประชุม - เตรียมแบบ Shop Drawing ในการก่อสร้าง - ตรวจสอบสรุปราคางานโครงการงานเพิ่ม-ลด - จัดเตรียมเอกสารเบิกงวดงาน ขออนุมัติวัสดุในการก่อสร้าง - บริหารความขัดแย้งต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ - จัดทำรายการนำเสนอความคืบหน้าของการบริหารโครงการต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง.ยินดีรับน้องๆนักศึกษาจบใหม่..มีความสนใจ ละเอียดรอบคอบในงานเอกสาร.มีสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้คล่อง.มีความขยัน ซื่อสัตย์, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความรับผิดชอบต่องาน หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี.มีความสามารถในการติดต่อประสานงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ตามโครงสร้างบริษัท วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท สยามโปรเมค จำกัด เลขที่ / หมู่ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร