Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


พนักงานบัญชี


พนักงานบัญชี พนักงานบัญชี สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) , - , บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ ลักษณะงาน - ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบพร้อมบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งด้านรายรับ รายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบความถูกต้องจัดเก็บเอกสารในความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน - ออกเอกสารเกี่ยวกับบัญชี เช่น ใบหัก ณ ที่จ่าย ,ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน เอกสารงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำบัญชีบันทึกบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานปิดงบ สรุปยอดประจำเดือน - จัดทำรายงานประจำเดือนประจำปี เช่น งบดุล, งบกำไรขาดทุน - จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษี /ภ.พ./ภ.ง.ด.,,, ยื่นแบบภาษีต่างๆ คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.รับผิดชอบงานด้านบัญชีรายรับ / จ่าย.มีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานการบัญชี ภาษี.มีความละเอียดความรอบขอบ ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสังคม วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม people/CPM-Agriculture-ซีพีเอ็ม-อกรีคัลเจอร์//โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท ซีพีเอ็ม อกรีคัลเจอร์ จำกัด เลขที่ หมู่ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร