Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ(Front Office)


เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ(Front Office) เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ(Front Office) สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท บีเอสแอลคลินิก จำกัด (BSL Clinic) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ,-, หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerสุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิตเนส ลักษณะงาน -ดูแลต้อนรับผู้เข้ารับบริการในการให้คำปรึกษาแนะนำบริการต่างๆที่มีภายในคลินิก -จัดทำเอกสารประวัติลูกค้าบันทึกข้อมูลลงระบบ -อำนวยความสะดวก ให้แพทย์ ผู้เข้ารับบริการ ได้รับความสะดวกสบาย ในระหว่างที่เข้ารับการปรึกษา -รับข้อร้องเรียนการบริการจากคนไข้เพื่อรายงานการแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา กระบวนการ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริการทางคลินิก การรับข้อร้องเรียนด้านการบริการ ปฏิบัติได้ตามขั้นตอน ระบบ ISO -ดำเนินการงานแผนก Customer Service ตามแผนงานประจำปี -สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนไข้ รักษาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์องค์กร ให้เป็นมิตร มีความน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ -โทรนัดหมายคนไข้ -ประสานงานด้านต่างๆภายในองค์กร -สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนไข้ รักษาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์องค์กร ให้เป็นมิตร มีความน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาการบริหารงานทั่วไป/การโรงแรมการท่องเที่ยว สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี สามารถรองรับแรงกดดัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อดทน ขยัน มีใจรักในงานบริการ .สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้.หากมีประสบการณ์ในธุรกิจบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานในวันเสาร์ อาทิตย์ได้.ชอบทำงานเป็นทีม ทำงานกับผู้อื่นได้ดี.มีทักษะการสื่อสารดี มีบุคลิกภาพดี มีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางรัก จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .ทุนการศึกษา .ค่าตอบแทนพิเศษ .ค่าทำงานล่วงเวลา .เงินโบนัสตามผลงาน .ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ .โบนัสเบี้ยขยันสะสมเริ่มต้นเดือนแรก บาท .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .สวัสดิการอาหาร .งานเลี้ยงประจำปี .ซื้อผลิตภัณฑ์ใช้บริการต่างๆในราคาพนักงาน .ค่ารักษาพยาบาล ต่อปีสามารถเบิกได้เมื่อเจ็บป่วย .เงินช่วยเหลือพนักงาน กรณี .พนักงานสียชีวิต , บาท พร้อมพวงหรีด .สามี-ภรรยา/บุตร บิดา-มารดา บุพการีเสียชีวิต , บาท พร้อมพวงหรีด .สวัสดิการสมรส , บาท .ค่าคลอดบุตร .ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี ระดับอนุบาล-มัธยมปลาย .ทุนการศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี-โท .ค่าทำงานล่วงเวลา .เงินโบนัสตามผลงาน .กองทุนให้กู้ยืม .สวัสดิการฉีดbotoxฟรี (บางตำแหน่ง) .เงินช่วยเหลือการทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษา % ต่อครั้ง ไม่เกิน ครั้ง ต่อปี .สวัสดิการด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี .ค่าความก้าวหน้าในการทำงานทั้งด้านการบริหารความสามารถ .ส่งอบรบพนักงานเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอยู่เสมอ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม bsl_studio bslclinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บีเอสแอลคลินิก จำกัด (BSL Clinic) เลขที่ / ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร