Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี


เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท โคฟเวอร์ ริสค์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ,-, หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ ลักษณะงาน - ติดต่อประสานงานการเรียกเก็บเงิน การจ่ายเงิน - ออกเอกสารทางบัญชีได้แก่ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารหักณ.ที่จ่าย เอกสารอื่น ๆ เป็นต้น - การวางบิล การรับวางบิล - การจัดทำแบบรายงานภาษี การจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย - ดูแล จัดเตรียม การรับเงิน เช็คสั่งจ่าย การจัดเก็บเงิน การนำเงินฝากธนาคาร รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเงินฝากธนาคาร - เช็คยอดรายงานขาย (ถ้ามี) - รวบรวมจัดเก็บเอกสารพร้อมส่งสำนักงาน บัญชีทุกเดือน - ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร .-เพศหญิง อายุระหว่าง - ปี.- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทางบัญชี การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง.- มีประสบการณ์ในสายงานธุรการบัญชี.- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (ไม่จำเป็นต้องมีใบสอบวัดระดับ).- มีความรู้ทางด้านงานบัญชี เข้าใจระบบงานบัญชีเป็นอย่างดี.- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว.- ชอบงานด้านตัวเลข มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบ.- สุขภาพแข็งแรง คล่องแคล่ว สามารถเดินทางไปสถานที่ต่างๆ สำหรับติดต่อประสานงานได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ประกันสุขภาพแบบประกันกลุ่ม ประกันสังคมตามกฏหมายกำหนด วันหยุดตามกฎหมายกำหนด วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท โคฟเวอร์ ริสค์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ / ซอยสุขาภิบาล ซอย แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ออฟฟิศปฏิบัติการ โครงการอมยิ้ม พลาซ่า ห้อง A ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. ซอย แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร