Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


Manager (ผู้จัดการ)


Manager (ผู้จัดการ) Manager (ผู้จัดการ) สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท บีเอสแอลคลินิก จำกัด (BSL Clinic) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ,-, หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด ลักษณะงาน - ดูแลต้อนรับคนไข้ ให้คำปรึกษาแนะนำหัตถการต่างๆที่มีภายในคลินิก เพื่อให้คนไข้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษา - ให้บริการอย่างมืออาชีพโดยยึดคนไข้เป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความผูกพันจนนำไปสู่ Customer Engagement - สร้างรักษาภาพลักษณ์ของคลินิกให้คงความน่าเชื่อถือ เพื่อดูแลฐานคนไข้เก่า พร้อมทั้งขยายจำนวนฐานคนไข้ใหม่ให้เพิ่มขึ้น - บริหารจัดการ พัฒนาทีม Consult ไปสู่เป้าหมาย คนไข้เกิดความพึงพอใจสูงสุด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง อายุ - ปี.ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม / การท่องเที่ยว สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การทำงาน การบริหารงานในธุรกิจบริการ อย่างน้อย ปี.มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักงานบริการ มีทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์.มีภาวะผู้นำสูง มีทักษะการแก้ปัญหา การบริหารจัดการ มีไหวพริบดี.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี.สามารถปฏิบัติงานระบบตารางเวร (ทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ ได้) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางรัก จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .ทุนการศึกษา .ค่าตอบแทนพิเศษ .ค่าทำงานล่วงเวลา .เงินโบนัสตามผลงาน .ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ .โบนัสเบี้ยขยันสะสมเริ่มต้นเดือนแรก บาท .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .สวัสดิการอาหาร .งานเลี้ยงประจำปี .ซื้อผลิตภัณฑ์ใช้บริการต่างๆในราคาพนักงาน .ค่ารักษาพยาบาล ต่อปีสามารถเบิกได้เมื่อเจ็บป่วย .เงินช่วยเหลือพนักงาน กรณี .พนักงานสียชีวิต , บาท พร้อมพวงหรีด .สามี-ภรรยา/บุตร บิดา-มารดา บุพการีเสียชีวิต , บาท พร้อมพวงหรีด .สวัสดิการสมรส , บาท .ค่าคลอดบุตร .ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี ระดับอนุบาล-มัธยมปลาย .ทุนการศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี-โท .ค่าทำงานล่วงเวลา .เงินโบนัสตามผลงาน .กองทุนให้กู้ยืม .สวัสดิการฉีดbotoxฟรี (บางตำแหน่ง) .เงินช่วยเหลือการทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษา % ต่อครั้ง ไม่เกิน ครั้ง ต่อปี .สวัสดิการด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี .ค่าความก้าวหน้าในการทำงานทั้งด้านการบริหารความสามารถ .ส่งอบรบพนักงานเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอยู่เสมอ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม bslclinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บีเอสแอลคลินิก จำกัด (BSL Clinic) เลขที่ / ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร