Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


แม่บ้านทำความสะอาดประจำคลินิก(ด่วน)


แม่บ้านทำความสะอาดประจำคลินิก(ด่วน) แม่บ้านทำความสะอาดประจำคลินิก(ด่วน) สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท บีเอสแอลคลินิก จำกัด (BSL Clinic) จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ,-, หมวดงาน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาดอื่นๆ ลักษณะงาน - ดูแลทำความสะอาดอาคารคลินิก - งานบริการผู้มาติดต่อ เช่น เตรียมเสิร์ฟน้ำ, พับผ้า, ซักผ้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ หญิง.อายุ(ปี) - .มีความรู้พื้นฐานด้านงานทำความสะอาดมีประสบการณ์แม่บ้าน ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ป. ขึ้นไป.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการบริการ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน.บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในงานบริการ.ต้องการความมั่นคงก้าวหน้าในงาน.ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางรัก จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม .ทุนการศึกษา .ค่าตอบแทนพิเศษ .ค่าทำงานล่วงเวลา .เงินโบนัสตามผลงาน .ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ .โบนัสเบี้ยขยันสะสมเริ่มต้นเดือนแรก บาท .กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ .สวัสดิการอาหาร .งานเลี้ยงประจำปี .ซื้อผลิตภัณฑ์ใช้บริการต่างๆในราคาพนักงาน .ค่ารักษาพยาบาล ต่อปีสามารถเบิกได้เมื่อเจ็บป่วย .เงินช่วยเหลือพนักงาน กรณี .พนักงานสียชีวิต , บาท พร้อมพวงหรีด .สามี-ภรรยา/บุตร บิดา-มารดา บุพการีเสียชีวิต , บาท พร้อมพวงหรีด .สวัสดิการสมรส , บาท .ค่าคลอดบุตร .ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี ระดับอนุบาล-มัธยมปลาย .ทุนการศึกษา ต่อระดับปริญญาตรี-โท .ค่าทำงานล่วงเวลา .เงินโบนัสตามผลงาน .กองทุนให้กู้ยืม .สวัสดิการฉีดbotoxฟรี (บางตำแหน่ง) .เงินช่วยเหลือการทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษา % ต่อครั้ง ไม่เกิน ครั้ง ต่อปี .สวัสดิการด้านสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี .ค่าความก้าวหน้าในการทำงานทั้งด้านการบริหารความสามารถ .ส่งอบรบพนักงานเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอยู่เสมอ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม bsl_studio bslclinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บีเอสแอลคลินิก จำกัด (BSL Clinic) เลขที่ / ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร - Email jjobthaiweb.com


กรุงเทพมหานคร