Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่บัญชี


เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี สถานะงาน กำลังเปิดรับสมัครอยู่ วันที่ // หน่วยงาน / องค์กร บริษัท พารากอน แมชีนเนอรี่ จำกัด จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) ระดับเงินเดือน (บาท) ตามโครงสร้างองค์กร วุฒิการศึกษาประสบการณ์การทำงาน หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ ลักษณะงาน งานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่บัญชี รับผิดชอบงานด้าน การบัญชี การรับสินค้า ออกใบกำกับภาษีขาย ออกหนังสือรับรองหักณ ที่จ่าย วางบิล จ่ายเช็ค ดูแลการสต็อกอะไหล่ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีความรอบคอบในการทำงาน กระตือรือร้น.มีบุคลิกภาพดี มีไหวพริบ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน พร้อมจะเรียนรู้งาน.มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ตามนโยบายองค์กร วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน ระบบของหางาน Jobthaiweb.com ได้ วิธีรับสมัครเพิ่มเติม ParagonLIEBHERRโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครผ่าน Email jjobthaiweb.comสมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง ติดต่อ - สอบถาม บริษัท พารากอน แมชีนเนอรี่ จำกัด เลขที่ ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี -- โทรสาร -- Email jjobthaiweb.com


นนทบุรี