Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ประจำไซต์งานเลียบวารี 37 หนองจอก


โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ประจำไซต์งานเลียบวารี 37 หนองจอก บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด ตำแหน่ง โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ประจำไซต์งานเลียบวารี 37 หนองจอก ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-30,000 ลักษณะการทำงาน - ศึกษาแบบ อ่านแบบ ถอดแบบ คำนวนงานเบี้องต้นได้ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ แล้วเสร็จตามแผนงานระยะเวลาที่กำหนดได้ - ประสานงานกับผู้จัดการโครงการ / วิศวกรโครงการ เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ - ประสานงานตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาเพื่อให้งานก่อสร้างตรงตามแผนงาน - ประสานงานกับลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าของการก่อสร้าง - ตรวจสอบการส่งงวดของผู้รับเหมา รวมถึงตรวจสอบการโอนบ้านให้ลูกค้า - จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปาวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 22 ปีขึ้นไป จบปวช.-ปริญญาตรี2.มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยินดีรับฟังปัญหา / ข้อติชม ทั้งกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาตนเองบริษัทฯ - มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ อดทนสูง เสียสละ การควบคุมอารมณ์ - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ4.มีความรู้รอบตัว มีความละเอียดรอบคอบใส่ใจรายละเอียดการทำงาน5.สามารถจัดลำดับงานได้อย่างเป็นระบบทั้งรูปแบบคำสั่ง6.มีทั่ศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างคล่องตัว7.มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง8.สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี9.สามารถใช้โปรแกรม MS-Office, Internet รับส่ง E-Mail ได้เป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน หนองจอก จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม -ประกันสังคม -วันหยุดประจำสัปดาห์ -โบนัส -ปรับเงินเดือนประจำปี -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ประกันกลุ่ม -สวัสดิการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในราคาพิเศษ -งานสังสรรค์ประจำปี วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม @hnw5072n Smartland-Asset-288756147814116/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-102-4085/088-585-0405]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง


กรุงเทพมหานคร