Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


PERSONAL MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล)


PERSONAL MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ตำแหน่ง PERSONAL MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน ตามความเหมาสม ลักษณะการทำงาน วางแผนการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะสม บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานกับองค์กร หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร์2.มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word Excel ได้เป็นอย่างดี3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้4.-สามารถทำงานประจำจังหวัดภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, กระบี่ ,ชุมพรอุดรได้5.มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน6.มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป7.-ทำงานวันจันทร์


กรุงเทพมหานคร