Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำ มหาวิทยาลัยมหิด สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเท


พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำ มหาวิทยาลัยมหิด สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี (มีใบขับขี่ ท.) บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำ มหาวิทยาลัยมหิด สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี (มีใบขับขี่ ท.) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน - อัตรา ระดับเงินเดือน , ลักษณะการทำงาน รายละเอียด (รายได้รวมต่อเดือน ,-,+ /ไม่รวมOT) รายได้ , บาท/เดือน ค่าครองชีพ , บาท/เดือน ค่า บาท/เดือน เบี้ยขยัน , บาท/เดือน (ต้องไม่ขาดงาน,ไม่ลางาน,ไม่มาสาย) ค่าใบขับขี่ประเภท(ท.) , บาท/เดือน วันเวลาสถานที่ปฏิบัติงาน . สถานที่ มหาวิทยาลัยมหิดล (พระราม) / สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ตรวจสารในการกีฬา . วันทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ . เวลาทำการ


กรุงเทพมหานคร