Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำ มหาวิทยาลัยมหิด สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเท


พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำ มหาวิทยาลัยมหิด สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี (มีใบขับขี่ ท.2) บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำ มหาวิทยาลัยมหิด สถาบันวิทยาศาสตร์ฯ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี (มีใบขับขี่ ท.2) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน - อัตรา ระดับเงินเดือน 13,000 ลักษณะการทำงาน รายละเอียด (รายได้รวมต่อเดือน 12,000-13,000+ /ไม่รวมOT) รายได้ 8,500 บาท/เดือน ค่าครองชีพ 2,000 บาท/เดือน ค่า 500 บาท/เดือน เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน (ต้องไม่ขาดงาน,ไม่ลางาน,ไม่มาสาย) ค่าใบขับขี่ประเภท(ท.2) 1,000 บาท/เดือน วันเวลาสถานที่ปฏิบัติงาน 1. สถานที่ มหาวิทยาลัยมหิดล (พระราม6) / สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ตรวจสารในการกีฬา 2. วันทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 3. เวลาทำการ 0800


กรุงเทพมหานคร