Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


นักฝึกอบรมและการศึกษา


นักฝึกอบรมและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สำนักงานประกันคุณภาพ) ตำแหน่ง นักฝึกอบรมการศึกษา ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 22,000-24,000 ลักษณะการทำงาน 1. งานที่รับผิดชอบ (Job) จัดทำแผนการ ดำเนินงานด้านการฝึกอบรมด้านคุณภาพให้กับบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการ ดำเนินงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพให้กับบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยวางแผนจัดทำโครงงาน(project)ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย 2. งานตามหน้าที่รับผิดชอบ (Task) การจัดทำแผนงานด้านการฝึกอบรมประจำปีแก่บุคลากร หน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของความจำเป็นด้านการฝึกอบรม (training need) การจัดทำแผนงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพแก่บุคลากรหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแผนกลยุทธ์ด้านคุณภาพของมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำการฝึกอบรมการศึกษาให้กับบุคลากรตามแผนงานเพื่อให้บรรลุต่อจุดประสงค์การพัฒนาคุณภาพจัดสร้าง จัดทำ ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงพัฒนาต่างๆด้านคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย 3. ความสามารถในเชิงการแข่งขัน (competency) สามารถเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก สามารถวิเคราะห์งานที่มีความซับซ้อนในระดับสูงได้ดี สามารถบริหารโครงการขนาดการปฏิบัติการได้ดีมาก 4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ เทียบเท่า หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingงานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 2.ปริญญาโทในบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทียบเท่า เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดกิารสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาทิ - ค่ารักษาพยาบาล - ค่าทำฟัน - การตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม QAKMUTTโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-4708169]สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง+ติดต่อสอบถามที่ คุณศิวพร นุ่นคำ เบอร์โทร 02 - 470 - 8169 โทรสาร 02 - 470 - 8170 E-mail siwaporn.noo@mail.kmutt.ac.th


กรุงเทพมหานคร