Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานีด่วนมาก


เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานีด่วนมาก

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานี**ด่วนมาก**ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
27 มกราคม 2563


จำนวน

หลายอัตรา อัตรา


ระดับเงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท
ลักษณะการทำงาน
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน เครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน ร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าตลาดประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่แผนการขายกำหนดในพื้นที่

**** ปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัด อุบลราชธานี****หมวดงาน
เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด
คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศ หญิง


อุบลราชธานี